מכונות נוספות

קומביין לאסיף צנונית

קומביין לאסיף צנונית עם מערכת הרעדה ופריקה עם מעלית לעגלה


© 2016 by Or Garfunkel. Proudly created with Wix.com